Alle BMA-metoder: 7-dages-kursus i Aulum den 19. - 25. oktober 2024

Master Akupunktur Uddannelse

Måske Den Bedste Akupunktur Uddannelse i Europa

Internationalt samarbejde

Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal begynde, så jeg kaster mig bare ud i det.  

UGE 42 SKETE DER NOGET, DER PÅ SIGT VIL ÆNDRE BEHANDLINGEN AF BLINDE OG SVAGSYNEDE PÅ VERDENSBASIS. Det vil også få en generel indflydelse på videnskabens syn på akupunktur. 

Nogle af verdens førende ”øjenakupunktører” samt 40 topledere indenfor øjenlægevidenskab fra førende universiteter og øjenhospitaler var samlet i Beijing Eye Hospital, Kina, der er det førende øjenhospital i Fjernøsten, både hvad angår vestlig øjenlægevidenskab og akupunktur (TCM). 

Professorer Lina Liangder er daglig leder af akupunkturafde-lingen, havde indkaldt til ”Det første Videnskabelige TCM oftalmologiske (øjenlægevidenskab) symposium. 

Formålet var at lave en: ”International samarbejdsaftale vedr. integreret øjenlægevidenskab” 

Seks af Verdens førende akupunktører forelæste om deres behandlingsmetoder, der spændte fra Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) til Moderne Akupunktur metoder: Tre professorer fra hhv. Beijing Eye Hospital, UCLA (University California Los Angeles – der er et af de tre førende universiteter i USA) og University of Albama Birmingham School of Medicine (18.000 ansatte), og tre førende akupunktører fra private klinikker i USA og Skandinavien. 

Min forelæsning om vore metoder og resultater blev fantastisk positiv modtaget af deltagerne. De var især overrasket over vore resultater med AMD (den hyppigste årsag til klinisk blindhed i den vestlige verden) – baseret på de sidste tre års behandlinger hos Boel Akupunktur, og de glædede sig til, at det blev dokumenteret i videnskabelig forskning. 

Amerikanerne og kineserne bruger flere forskellige behandlingsmetoder, og det fremgik af forelæsningerne at kinesisk urtemedicin var hovedbehandlingen og den mest virkningsfulde. Nordmændene bruger AcuNova, amerikanerne anvender kinesisk urtemedicin, AcuNova og master Tungs akupunktur, og jeg anvender Boel Moderne Akupunktur. 

Under den efterfølgende middag havde jeg lejlighed til at tale med præsidenten for Beijing Eye Hospital, og han udtrykte meget stor begejstring for de nye punkter, som vi anvender til behandling af øjensygdomme – han har 42 års erfaring som læge/øjenlæge!  

Resultatet af Symposiet blev føromtalte: ”International samarbejdsaftale vedr. TCM integreret øjenlægevidenskab”. Her er nogle af hovedpunkterne: 

Overordnet formål med samarbejdet: 

Den overordnede udviklingsstrategi har til formål at fremme den internationale udvikling af oftalmologi (øjenlægevidenskab), udbygge det videnskabelige forskningsniveau af TCM oftalmologi, for at drage størst mulig fordel af akupunktur for øjenpatienter i hele verden.  

Samarbejdet inkluderer, men er ikke begrænset af, følgende aktiviteter: 

Styrke samarbejdet inden for medicinsk praksis af TCM oftalmologi: Med godkendelse og støtte fra Eye Hospital (øjenhospitalet), China Academy of Chinese Medical Sciences, kan samarbejdspartneren etablere oversøisk varemærke af Eye Hospital (øjenhospitalet), China Academy og Chinese Medical Sciences, aktivt forhindre og behandle øjensygdomme med akupunktur og integreret medicin, sprede filosofien om TCM oftalmologi ved forebyggelse og behandling. 

Styrke samarbejdet inden for oftalmologisk videnskabelig forskning: Etablere fælles laboratorium, fælles søgning af forskningsmidler, udføre basal forskning og kliniske studier, undersøge effekten af kinesisk medicin og akupunktur ved at anvende moderne teknologi, foretage multicenter klinisk forskning på udvalgte øjensygdomme, hvor akupunktur har behandlingsfordele. Eye Hospital er ansvarlig for at lede kliniske studier. 

Vi er altså blevet officiel samarbejdspartner med UCLA og Beijing Eye Hospital Waauuw.  

Signed: 

Eye hospital China Academy of Chinese Medical Sciences. Gao Yun, President 

UCLA (University California Los Angeles). Ka-Kit Hui, Director 

University of Albama Birmingham School of Medicine, Shu-zhen Wang, Ph.D – 18.000 ansatte 

Pinpoint Clinic, St. Hellens, Oregon. Brad Whisnant, founder and owner 

St Olav Eye Clinic, Norway. Erik Vinje Olbjørn, Ole Jørgen Frydenlund, managers 

Boel Acupuncture Clinic. John Boel, Ph.D, founder 

Til sidst en dybfølt tak til Erik Vinje Olbjørn og Ole Jørgen Frydenlund St Olav Eye Clinic, der har introduceret mig til kineserne. 

Turen til Kina bragte mere end jeg i min vildeste fantasi havde forventet