Alle BMA-metoder: 7-dages-kursus i Aulum den 19. - 25. oktober 2024

Master Akupunktur Uddannelse

Måske Den Bedste Akupunktur Uddannelse i Europa

Forskning

En stille revolutionL1070485

Ny behandlingsmetode er ved at revolutionere helsebranchen.

Sidst i 1990´erne så et nyt behandlings-system dagens lys. Den nye videnskab fik navnet Akupunktur 2000, men da mange forvekslede det med kinesisk akupunktur blev navnet ændret til AcuNova, der betyder ”Ny akupunktur”

Opdagelsen

AcuNova virker via nervesystemet – i modsætning til kinesisk akupunktur, der virker via såkaldte meridianer.

Akupunktør John Boel opdagede, at der i og omkring alle led findes punkter, der er ekstrem virksomme til behandling af smerter, organiske lidelser samt såkaldte uhelbredelige øjensygdomme – også i de tilfælde hvor lægevidenskaben har opgivet med ordene: ”Det må du lære at leve med”

Forskning

Lægen og akupunktørerne hos Boel Akupunktur, samt en håndfuld videnskabsmænd, brugte megen tid på at udforske det nye system. Efterhånden som forskningen skred frem, blev de klar over, at AcuNova indeholdt nogle enestående potentialer, som man ikke havde set før indenfor nogen kendt sundheds-system.

Udbredelse

Siden da er der sket meget. Godt 7.000 alternative behandlere, læger og andre sundhedspersoner fra omkring 54 lande lært AcuNova.

Der har været afholdt foredrag om AcuNova på internationale kongresser i Kina, Tyskland, Schweiz, Østrig, Spanien, Norge og Sri Lanka – hvor videnskabsmænd fra over 100 lande var samlet for at lære nyt.

Deltagerne var meget begejstrede for AcuNova, og John Boel blev, som den første i Verden, hædret med titlen, ”Århundredets Akupunktør” for opdagelsen.

Hver uge bliver ca. 250.000 patienter verden over behandlet med AcuNova af behandlere, der har lært det.

Forskning

Der er udført nogle få AcuNova forsøg men behandling af Aldersbetinget Macula Degeneration (AMD) samt smertebehandling

Hos Boel Akupunktur i Danmark udføres ca. 40 øjenbehandlinger hver dag.

Boel ønsker naturligvis den bedste behandling for patienterne. Derfor besluttede de i 2004 at undersøge hvilke AcuNova punkter der gav det bedste resultat. Da ca. 80% af alle Boels øjenpatienter lider af AMD (tør og våd form), valgte de denne øjensygdom. AMD er den hyppigste årsag til klinisk blindhed i den vestlige verden..

30 AMD patienter blev delt i tre grupper: 1, 2 og 3.

Nærmere undersøgelse viste, at diagnosen var forkert i 3 tilfælde, så derfor besluttede Boel at fortsætte med de udvalgte 27 AMD patienter.

Boel ønskede også at undersøge, om to ugers intensiv behandling var bedre end én, som man indtil da havde anvendt, så derfor modtog forsøgspersonerne to daglige behandlinger gennem to uger (- weekend), og derefter løbende behandlinger i en periode. I alt 30 behandlinger.

De 3 grupper blev behandlet med forskellige AcuNova varianter. (AcuNova 1, AcuNova 2 og AcuNova 3)

Synsevnen blev undersøgt regelmæssigt via synstavle under behandlingen.

Resultaterne bedømtes efter 4 uger, og blev fulgt op efter 6 måneder.

Metode Antal patienter Ingen forbedring af synsevnen Forbedring af synsevnen
AcuNova 1 9 30% 70%
AcuNova 2 8 40% 60%
AcuNova 3 10 20% 80%
Total 27 30% 70%

Forsøgspersonerne i AcuNova 3 gruppen opnåede en synsforbedring på mellem 15 – 40%.

Den gennemsnitlige forbedring af synsevnen var 27 %.

Resultaterne med de metoder vi anvendte på patienterne i de to andre grupper var dårligere.

Derfor blev den metode vi anvendte i den bedste gruppe (AcuNova 3) naturligvis omgående indført som standardbehandling af alle øjenpatienter.

Efter vores erfaring siden undersøgelsen, kan resultaterne overføres til patienter med andre øjensygdomme.

Testmetode.

Undersøgelse af synsevnen blev foretaget med to forskellige testsystemer:

  1. Takagi: Elektronisk testapparat
  2. Snellen synstavle

Der blev anvend korrigeret syn – briller eller kontaktlinser.

Forsøgspersonerne blev tested før første behandling, og derefter en gang hver uge.

Takagi, blev anvendt på patienter med mere end 5 % synsstyrke, og Snellen tavlen, på patienter der så dårligere.

Dagligdags forskning

Ovenstående resultat bekræftes af den daglige behandling hos Boel Akupunkturs klinikker i Aulum og København.

De sidste fem år har klinikkerne behandlet 4.985 AMD patienter.

Der blev anvendt samme testmetode som ovenstående.

83 % af de 4.985 AMD patienter opnåede en synsforbedring på mindst 15 %.

De første to uger, modtager AMD patienter 20 behandlinger (to behandlinger alle hverdage), og derefter to behandlinger hver måned for at bevare den opnåede synsforbedring.

Da AcuNova så dagens lys i 1999 ved vi endnu ikke, hvor lang tid forbedringen holder.

I de tilfælde, hvor der har været en mindre tilbagegang efter nogle år, har vi behandlet pateinterne en intensiv uge, der i de allerfleste tilfælde har bragt synet op igen.

Dr. med. Hans Peter Wutta: Første videnskabelige forskning med Boels´øjenakupunktur

I Tyskland har en af Boels elever foretaget videnskabelig forskning, som bl.a. blev offentliggjort i bogen: Augen-Akupunktur. Ehrenwirth med. ISBN 3-431-04030-6

Uddrag af bogen.

Dr. med Hans Peter Wutta fra Kiel er akupunkturlæge. Igennem de sidste 4 år har han arbejdet intensivt med behandling af øjensygdomme med akupunktur (øjenakupunktur).

Desuden har han gennemført forskning i virkningen af øjenakupunktur.

Dr. Wutta behandlede 97 patienter med AMD (øjenforkalkning). Der blev ikke skelnet mellem såkaldt tør og våd AMD, da behandlingsresultaterne erfaringsmæssigt er den samme.

Behandlingen blev udført med Boels´ Øjenakupunktur.

Patienterne blev testes før og efter behandlingerne, og derefter statistisk behandlet af universitetet i Hamburg. Resultaterne af denne test, samt længerevarende stilstand i sygdommen var de kriterier, der blev arbejdet med.

For mænd og kvinder under et var resultaterne overraskende gode, idet 76 % havde gavn af behandlingerne.

Dr. Wutta undersøgte også, om patienternes alder havde nogen indflydelse, og han kom frem til, at resultaterne var den samme uanset hvor ung eller gammel patienten er.

Der var en tendens til, at behandlingen virkede lidt bedre på kvinder end mænd, men da der var betydelig flere kvinder der deltog i undersøgelsen, kan dette have bevirket denne forskel.

Det understreges, at det er meget vigtigt at følge Boels forskrifter nøje.

“Uhelbredelige” øjenpatienter reddet

Her følger 4 eksempler på andre øjenpatienter beskrevet kort.

Alle var uhelbredelige ifølge lægevidenskaben. Alder i ( ):

Daniella, Østrig (29): Total blind hele livet af ilten i kuvøsen.

Efter en uges behandling kunne hun se lidt for første gang. Efter seks ugers behandling behøvede hun ikke mere sin førerhund, idet hun kunne gå omkring ved egen hjælp. Hun arbejder nu fuldtid.

Annika (12): Juvenil Macula Degeneration. 20% syn før behandlingen. 100% syn efter et år.

Claus, Norge (13): Kikkertsyn (Retinitis Pigmentosa). Under 1 grads´ synsfelt på højre øje, venstre helt blind.

50 grades synsfelt på begge efter et år.

Claus er den første Retinitis Pigmentosa patient i hele Verden, der har fået synet igen.

Han blev den yngste dommer i Norge.

Thorgun (23): Total blind i 10 år efter færdselsuheld.

Godt 80% syn efter 9 ugers behandling – fik senere kørekort.

Fakta

Ved at påvirke et punkt i et led sendes et signal via nervesystemet til hjernen. Derefter starter samme proces, som kroppen normalt selv anvender til at kurere sygdomme.

Det nye er, at man med AcuNova kan starte denne selv-helbredende proces, når den er gået i stå.

Eller med andre ord: med AcuNova behandler man problemet med naturens egen helbredelsesmetode.

AcuNova er en ny videnskab. Den er ikke blevet til i laboratoriet, men er skabt via praktisk erfaring. Det går meget godt i spænd med, at akupunktørerne hos Boel Akupunktur ikke er videnskabsmænd men håndværkere.
Alligevel har vi i AcuNovas barndom sidst i 1990erne deltaget i et projekt sammen med fem andre klinikker.

http://acunova.dk/piskesmaeld-undersogelse/

Tilbage til forsiden