Alle BMA-metoder: 7-dages-kursus i Aulum den 19. - 25. oktober 2024

Master Akupunktur Uddannelse

Måske Den Bedste Akupunktur Uddannelse i Europa

AcuDNA – Den 4. BMA metode

L1070473AcuDNA er ofte en effektiv supplerende behandling af blinde og svagsynede.
Når man supplerer AcuNova med AcuDNA, får man for det meste endnu bedre resultater – vi har i visse tilfælde set patienter, der er blevet en pollenallergi kvit.

Noget anderledes end de tre første metoder, der er i familie med hinanden, om man så må sige.

AcuDNA er en fuldstændig ny måde at tænke akupunktur på. En meget spændende måde med et enormt potentiale. Tænk engang over hvilke muligheder, der ligger i at kunne behandle genetiske (arvelige) sygdomme.

Med de tre første metoder behandles reflekspunkter til forskellige områder af hjernen. Med AcuDNA og AcuStomach behandler vi nye aspekter af hjernen / hjernerne?
Mere direkte.
Spændende…………….

Ligesom de øvrige Boel Moderne Akupunktur metoder, er AcuDNA virksom overfor næsten alle sygdomme. Men ved behandling af arvelige betingede problemer, den fysiske del af psykosomatiske sygdomme, og sygdomme der forværres af stress, samt patienter, der ofte har hovedpine, vil AcuDNA typisk være første valg – selvom hovedproblemet findes et helt andet sted i kroppen. Det være sig menstruationsproblemer, rygproblemer eller noget helt tredje.

Punkterne findes midt i panden, med center i det punkt nogle kloge mennesker kalder ”Det tredje Øje”

AcuDNA kan anvendes alene til næsten alle sygdomme, men bruges ofte sammen med AcuStomach eller AcuNova.

Hjernen udvikles stadigvæk.

Ifølge den medicinske videnskab, er der en meget spændende udvikling på vej i den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne.

Videnskabsmænd fra hele verden har forsket i dette område, og fundet noget bemærkelsesværdigt.
En af disse videnskabsmænd er psykolog Erik Hoffmann, der på Københavns Universitet har forsket i hjernens udvikling. Han og andre er kommet frem til, at når frontallapperne stimuleres, bliver vi mere fokuseret, får mere energi, overblik og større mental klarhed.

Erik Hoffmann: ”Når den nye hjerne aktiveres, opleves det som at vågne op. På samme måde, som vi i dag vågner op fra søvn. Vi vil opleve et bevidsthedsniveau, der er langt mere vågent end det nuværende”.
Det er en fantastisk oplevelse at se en næsten apatisk patient komme ud af ”osteklokken” efter AcuDNA behandling.

Hjernens uland

Erik Hoffmann: ”Mennesket har mulighed for at opnå en højere bevidsthed, men en forudsætning for, at det kan lade sig gøre, er, at vi tilfører frontallapperne mere energi”.

De seneste år har flere studier dokumenteret, hvordan bestemte typer af aktivering kan forøge aktiviteten i den forreste del af hjernen. Når det sker, fortæller forsøgspersonerne ofte om ekstrem klarhed og en oplevelse af at føle sig fuldstændig forbundet med alt andet levende.

Det er denne tilstand, Erik Hoffmann kalder for en højere bevidsthed, der adskiller sig fra de tre kendte bevidsthedsstadier, vi mennesker normalt forholder os til. Nemlig den dybe søvn, drømmesøvnen og den vågne tilstand.

Et af studierne, som Hoffmann henviser til, er lavet af en amerikansk neurolog, hvor scanning og EEG-målinger af tibetanske munke under meditation med åbne øjne, viste en kraftig forøgelse af aktiviteten i den forreste del af hjernen, hvor specielt de meget hurtige gamma-bølger blev dominerende.
Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er allerede klar. De har et kæmpe potentiale, der stort set ikke udnyttes”, siger Erik Hoffmann.

Frontallapperne er en del af den neocortex, der evolutionært er den yngste del af vores hjerne. Den findes hos alle pattedyr, men er højest udviklet hos mennesket.

Det er hjernens uland, der ligger lige der bag panden – parat til at blive opdyrket.

Inspireret af amerikanske studier, lavede Erik Hoffmann et træningsprogram for at øge de hurtigste bølger i den forreste del af hjernen, og f.eks. var det karakteristisk for elitesportsfolk, at deres evne til at aktivere den forreste del af hjernen var langt bedre end gennemsnittet.

Koblingen

Der findes allerede kendte kinesiske akupunkturpunkter i panden. Vi har også tidligere anvendt pandepunkter i vores øjenprogram, og en af vore første tyske elever behandler synsproblemer udelukkende med pandepunkter.
Der findes desuden et tysk system (esogetics), der egentlig bygger på irisdiagnose, hvor irissen er ”projekteret” op i panden. Behandlingen foregår ved, at panden bliver belyst med forskellige farver.

AcuDNA er, så vidt vi ved, den første komplette akupunkturmetode, der bygger på den nye viden om stimulation af frontallapperne.

Det specielle ved AcuDNA og AcuStomach, er, at de er skabt efter inspiration fra lægevidenskaben, som du vil finde ud af, når du læser om AcuStomach.

AcuDNA – specialer

  • Allergi
  • Arvelige/genetiske sygdomme
  • Kronisk hovedpine
  • Migræne
  • Psykosomatiske sygdomme
  • Øjensygdomme (sammen med AcuNova)

Gå videre til den femte Boel Moderne Akupunktur metode, AcuStomach

Tilbage til forsiden