Boel kan hjælpe de blinde – også AMD

A45Uddrag fra Folkebladet

Øjenforkalkning, også kaldet AMD, er den hyppigste årsag til blindhed i hele den vestlige verden.

Alene i Danmark rammes omkring 15.000 mennesker om året af denne snigende sygdom.

Men nu dokumenterer John Boel, at det er muligt at behandle sygdommen og endda med så gode resultater, at han har valgt at offentliggøre dem.

Rammer ældre

I al sin enkelthed drejer det sig om en metode der kan hjælpe ældre mennesker der rammes af AMD.

– Med min temperament har jeg mest lyst til at råbe det ud fra alle hustage – selv om jeg ved, at jeg sandsynligvis bliver væltet ned fra taget af janteloven.

I stedet har jeg valgt en mere vestjysk vinkel. Stille og rolig at informere om opdagelsen forklarer John Boel.

Pilotprojekt

I alle europæiske lande, men især i USA, ofres der millionvis af dollars på at finde en effektiv behandling.

På trods af det har øjenlægevidenskaben ingen behandling at tilbyde patienter med såkaldt tør AMD.

John Boel har derfor netop gennemført et projekt med 27 patienter med denne ”uhelbredelige” øjensygdom med forbløffende resultat.

Patienterne blev opdelt i 3 grupper og modtog intensiv behandling igennem 4 uger AcuNova akupunktur.

De 3 grupper blev behandlet med 3 varianter af metoden.

Synsevnen blev målt på synstavle flere gange under forløbet.

Resultaterne blev vurderet efter 4 uger, og som forventet varierede resultaterne i de 3 grupper.

Resultatet

I de 3 grupper under et, opnåede 70% af forsøgspersonerne en synsforbedring.

I den bedste gruppe havde 80% af forsøgspersonerne en synsforbedring på 15 – 40%. Gennemsnits forbedringen af synsevnen var på 27%.

– Undersøgelsen dokumenterer således, at det er muligt at forbedre synet hos mange AMD patienter med intensiv AcuNova behandling.

Der er altså ikke tale om en helbredelse af AMD, men en betydelig synsforbedring understreger John Boel.

Den behandlingsmetode, man anvendte på den bedste gruppe, vil naturligvis blive brugt på AMD og andre øjenpatienter i fremtiden.

Erfaring fra læge- og øjenlægeklinikker i flere europæiske lande viser, at resultaterne med AMD patienter kan overføres til andre øjenpatienter.

Undersøgelsen er offentliggjort på Internettet: www.acunova.dk

Tilbage til forsiden